Játssz és nyerj a Manna abc-vel!
Manna ABC

Játék

A játék menete:

  • Vásárolj legalább 2.500,- Ft értékben bármelyik Manna ABC üzletben, és őrizd meg a vásárlást igazoló blokkot!
  • Regisztrálj - vagy - a http://nyeremenyjatek.mannaabc.hu oldalon, és töltsd fel a 2.500,- Ft-os vásárlásodat igazoló blokk NYUGTASZÁMát valamint AP KÓDját, és jelöld légyszíves a vásárlás dátumát. FONTOS: az egyes nyugtaszámok csak egyszer tölthetőek fel, viszont bármennyi különböző nyugtaszámmal játszhatsz! A blokkodat őrizd meg, mert a nyereményt csak a blokk felmutatásával veheted át.
  • Figyeld a Manna ABC Facebook oldalát, ugyanis a feltöltött nyugtaszámok között heti nyereményeket is kisorsolunk! 
Nyugtafeltöltés
A teljes játékszabályzat itt olvasható el!
Most is érdemes a Manna ABC üzleteiben vásárolni
Fődíj

Nyeremények

Legalább egy érvényes nyugtát feltöltő játékosaink között a játékidőszak végén 1db 100 000 Ft értékű Westend vásárlási utalványt sorsolunk.
Legalább egy érvényes nyugtát feltöltő játékosaink között hetente kisorsolunk egy-egy 25.000,- Ft értékű termékcsomagot és heti 2 db színházjegyet.
Heti nyeremény
Nyugtafeltöltés
A sorsolási időpontok és további részletek a Játékszabályzatban tekinthetőek meg.

Nyertesek

1. hét nyertesei
- 25.000,- Ft értékű termékcsomagot nyert: Barna Boglárka
- 2 db színházjegyet nyert: Kiss Albert

2. hét nyertesei
- 25.000,- Ft értékű termékcsomagot nyert: Sohajda Dávid
- 2 db színházjegyet nyert: Kádár Katalin

3. hét nyertesei
- 25.000,- Ft értékű termékcsomagot nyert: Csiky Miklós Pál
- 2 db színházjegyet nyert: Sztankó Péter

4. hét nyertesei
- 25.000,- Ft értékű termékcsomagot nyert: ...
- 2 db színházjegyet nyert: ...

A 100.000 Ft értékű WestEnd vásárlási utalvány nyertese: ...

Játékszabály

A Manna ABC nagy őszi nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata

 

1.         A Program szervezője

A Manna ABC nagy őszi nyereményjátékának (továbbiakban: Nyereményjáték) Szervezője, a Mázsa Office Kft. (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 35. "A" épület) megbízásából (továbbiakban: Megbízó) az E-Leven 2003 Kft. (székhely: 2013 Pomáz, József Attila u. 6., továbbiakban: Szervező).

1.2       Szervező a Megbízó megbízásából végzi a Nyereményjátékkal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3       A Nyereményjáték helyszíne az alábbi weboldal: http://www.nyeremenyjatek.mannaabc.hu (továbbiakban: Weboldal).

 

2.         Résztvevők

2.1       A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):

a/ olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

b/ elfogadja a Nyereményjáték jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,

c/ aki a Nyereményjátékba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a Weboldalon.

2.2       Ki vannak zárva a Nyereményjátékból a Megbízó és a Szervező munkavállalói, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói.

 

3.         A Nyereményjáték időtartama

 A Nyereményjáték 2017. október 10. 10:10 perctől 2017. november 11. 11:11 percig tart. A nyugtafeltöltések végső határideje: 2017. november 11. 11:11 perc. A Nyereményjáték kezdőidőpontja előtt, valamint a határidő lejárta után feltöltött adat érvénytelennek minősül és a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

4.         A Nyereményjátékban résztvevő termékek       

A Nyereményjátékban a budapesti Manna ABC üzletekben forgalmazott összes termék részt vesz.

 

5.         A Nyereményjáték menete

5.1       A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt legalább 2.500,- Ft értékben vásárol bármely Manna ABC üzletben, és regisztrál a http://www.nyeremenyjatek.mannaabc.hu weboldalon. A Résztvevő az érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló nyugta/számla 4/5 jegyű tranzakciós számának, a 9 jegyű AP kódjának, valamint a vásárlás dátumának Weboldalon történő feltöltésével kerül be a Nyereményjátékba.

5.2       Az 5.1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő nevének, e-mail címének és telefonszámának pontos megadásával, illetve a regisztrációt követő e-mail-es aktiválást követően lehet. A feltételeknek megfelelő vásárlást igazoló blokk(ok) adatainak feltöltése (továbbbiakban: Nugtafeltöltés) csak az érvényes regisztrációt követően lehetséges.

5.3       A Nyugtafeltöltés akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Nyugtafeltöltés a Szervező rendszer adatbázisában rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A határidőn túl leadott Nyugtafeltöltés érvénytelen.

5.4       Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

5.5       Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet használ a Résztvevő, a Nyereményjáték kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

5.6       Egy vásárlási blokk/nyugta/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során, továbbá egy nyugta adatai egy feltöltésnek minősülnek abban az esetben is, ha azzal több, mint 5.000,- Ft értékű – a 4. pontban meghatározott márkájú termék – vásárlás is igazolható. A Résztvevők a Program során több Pályázat benyújtására is jogosultak.

5.7       A Nyereményjátékban csak a Manna ABC üzletekben forgalmazott termékek vásárlásáról szóló vásárlási blokkal/nyugtával/számlával lehet részt venni.

5.8      A Játékban valamennyi magyarországi Manna ABC üzlet részt vesz.

 

6. Sorsolás

6.1       A 7-es pontban szereplő nyeremények kisorsolása a sorsolások pillanatáig feltöltött összes addigi nyugtaszám között történik egy véletlenszerűen generált szám segítségével, amely 1 és az adott sorsolási pillanatban feltöltött nyugták darabszáma közé esik. Az adott nyeremény nyertese az a Résztvevő lesz, akihez a véletlenszerűen generált szám által jelzett nyugtafeltöltési sorszám tartozik. A nyugtafeltöltések sorszámát az az időpillanat határozza meg, amikor a Nyugtafeltöltés Szervező rendszerébe beérkezik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 2013 Pomáz, József Attila u. 6.

6.2       A sorsolások időpontjai:

1. heti nyereménysorsolás: 2017. október 17. 13:00

2. heti nyereménysorsolás: 2017. október 24. 13:00

3. heti nyereménysorsolás: 2017. október 31. 13:00

4. heti nyereménysorsolás: 2017. november 07. 13:00

Fődíj sorsolás: 2017. november 13. 13:00

6.3     Abban az esetben, amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, akkor kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem tudja bemutatni az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett Nyugtafeltöltés tulajdonosa válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

7.  Nyeremények

A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra a teljes promóció során:

7.1       Fődíjként 1 db 100.000,- Ft értékű WestEnd utalvány

            Heti nyereményként hetente 1 db (összesen 4 db) egyenként megközelítőleg bruttó 25.000,- Ft értékű termékcsomag, valamint hetente 2 db (összesen 8 db) színházjegy

A Nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a Résztvevő az adott időszakban legalább egy vásárlási blokk/nyugta/számla adatait feltöltse a fent meghatározott Weboldalra, mely igazolja, hogy a Manna ABC üzleteiben forgalmazott termékek közül legalább 2.500,- Ft értékben történt vásárlás.

7.2       A Szervező a Nyertest 7 napon belül telefonon vagy írásban értesíti a Nyereményről a Nyertes által a regisztráció során megadott telefonszámon/e-mail címen. A Szervező a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag három alkalommal kísérli meg. Ha a Nyertes az utolsó e-mail elküldésétől számított 3 munkanapon belül a Szervező egyik megkeresésére sem válaszol, a Nyeremény átvételére többé már nem jogosult. A Szervező nem köteles a Nyertes részére másik lehetőséget adni a Nyeremény átvételére, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe. A Nyertes (és a tartaléknyertes) köteles a Szervezővel a Nyeremény átadhatósága érdekében közreműködni.

7.3       A Szervező kapcsolatba léphet a Nyertessel abból a célból, hogy ellenőrizze, hogy a Nyertes a Nyereményjáték szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelel-e, továbbá adategyeztetés céljából.

7.4       A Nyeremény nem átruházható. A Szervező a Nyereményt személyesen adja át a Nyertesek részére az adott Nyertes sikeres értesítését követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely, a Szervezőnek nem kizárólagosan felróható okból nem veszi át a Nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye életbe lép.

7.5       A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Nyeremény átvételét követően bekövetkező megsérülésért, elvesztésért, illetve megsemmisülésért. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni. 

7.6       Amennyiben a Nyeremény átadásának helye, vagy ideje nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem jogosult másik időpontot vagy helyszínt javasolni, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.

7.7      A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

7.8       A Résztvevő köteles a Nyereményjáték ideje alatt megőrizni az eredeti nyugtát/blokkot, mert a Szervező a Résztvevő nyertessége esetén jogosult kérni, hogy a Résztvevő az eredeti nyugta/blokk másolatát küldje el egy meghatározott postai, e-mail vagy fax címre a blokk/nyugta érvényességének megvizsgálása céljából.

7.9       Hamisított vagy manipulált nyugták/blokkok érvénytelenné teszik a Nyugtafeltöltést és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban résztvevő nyugták/blokk/számla érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó. 

 

8.         Adózás

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 

9.         Adatvédelem

9.1.      A Szervező a Résztvevő adatait kizárólag a játékszabályban meghatározott célra, időben és helyen használja fel. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni, a jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozó kivételével.

9.2.      A Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek. Továbbá, a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező az adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása céljából használja. 

Az adatkezelési törvény rendelkezései alapján a Szervező a Nyereményjáték adatkezelője.

9.3.      A Nyereményjátékban történő regisztrációval a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a neve nyilvánosságra kerüljön.

9.4.      A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

9.5.      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-130586/2017

9.6.      A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az online@elevenonline.hu email címen. Ezen kívül Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.

9.7.      A játékszabály elfogadásával Résztvevp kijelenti, hogy önkéntesen, kifejezetten és személyesen hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az E-Leven 2003 Kft. (cg.: 13-09-161789, székhely: 2013 Pomáz, József Attila u. 6.), mint adatkezelő a nyereményjáték megvalósulása céljából, továbbá a nyereményjáték lebonyolítását követően közvetlen üzletszerzés (direkt marketing e-mail) céljából kezelje és tárolja, a megadott e-mail címre az E-Leven 2003 Kft. reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. Résztvevő kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte és megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

10.       Egyéb rendelkezések

10.1.    A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Nyereményjátékba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.

10.2.    A Szervező bármikor jogosult a Nyereményjáték visszavonására.

10.3.    A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Nyereményjátékban való részvételért. A Nyeremény átadásával összefüggésben kizárólag a Résztvevőt terheli felelősség, a Szervező a Nyereményjáték során felmerülő személyi sérüléssel és kárral összefüggésben felelősségét kizárja. 

10.4.    A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Nyereményjátékból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

10.5     A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a teljes játékszabályzat megtalálható a http://www.nyeremenyjatek.mannaabc.hu weboldalon vagy a Szervező 1.1 pontban megjelölt székhelyén. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban az  online@elevenonline.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. Az online@elevenonline.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 60 napon túl a Nyereményjátékkal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

Budapest, 2017. október 10.

E-Leven 2003 Kft.

Szervező